Όροι Χρήσης

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Παρακαλούμε, διαβάστε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης – Όρους Παροχής Υπηρεσιών, πριν κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών του καταστήματος «Lock and roll». Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και η χρήση των Υπηρεσιών μας, προϋποθέτει τη γνώση και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων που παρατίθενται στη συνέχεια. Οι παρόντες Όροι (εφεξής «συμβόλαιο βραχυπρόθεσμης αποθήκευσης αποσκευών») περιγράφουν τα δικαιώματά σας έναντι του «Lock and roll», καθώς επίσης και τις υποχρεώσεις σας ως πελάτης του «Lock and roll».

 

Όροι Χρήσης – Όροι Παροχής Υπηρεσιών του καταστήματος βραχυπρόθεσμης αποθήκευσης αποσκευών «Lock and roll»

Εισαγωγή

 1. Οι επισκέπτες και οι χρήστες της ιστοσελίδας «Lock and roll» δηλώνουν ότι γνωρίζουν και αποδέχονται όλους τους Όρους Χρήσης – Όρους Παροχής Υπηρεσιών (εφεξής «Όροι Παροχής Υπηρεσιών» ή «Όροι»).
 2. Οι επισκέπτες και οι χρήστες της ιστοσελίδας οι οποίοι δεν αποδέχονται τους παρόντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών δεν μπορούν να αγοράσουν ούτε να κάνουν κράτηση στις προσφερόμενες υπηρεσίες.
 3. Το ελληνικό κείμενο των Όρων Παροχής Υπηρεσιών έχει μεταφρασθεί και σε άλλες γλώσσες. Η εκάστοτε μετάφραση είναι ανεπίσημη και ως εκ τούτου δεν έχει νομική ισχύ. Σε περίπτωση αμφιβολίας ή διαφωνίας ανάμεσα στο ελληνικό κείμενο και σε μεταφρασμένο κείμενο σε άλλες γλώσσες, το ελληνικό κείμενο υπερισχύει. Το ελληνικό κείμενο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας μέσω της επιλογής «Ελληνική Γλώσσα».
 4. Ορισμοί

1.1 Ως «Ιστοσελίδα» στους παρόντες Όρους νοείται η ιστοσελίδα «https://lockandroll.gr» στην τρέχουσα και σε κάθε μελλοντική της μορφή καθώς και κάθε εφαρμογή της ιστοσελίδας σε συσκευές κινητών τηλεφώνων μέσω της οποίας μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα ή στις προσφερόμενες υπηρεσίες, μέσω πλατφόρμας ή συσκευής (όπως ενδεικτικά μέσω κινητού ιστότοπου, μέσω εφαρμογής κινητού, άλλης ιστοσελίδας που παρέχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας κ.λπ.).

1.2 Ως «Αποσκευές» νοούνται τα αντικείμενα που ο χρήστης αποθηκεύει στο «Lock and roll» (όπως ενδεικτικά βαλίτσες, σακίδια, τσάντες, χαρτοφύλακες, κλειδιά κ.λπ.).

1.3 «Χρήστης» είναι ο ιδιοκτήτης των αποσκευών που πρόκειται να αποθηκευθούν στα Ντουλάπια εντός του καταστήματος «Lock and roll».

1.4 «Αποθήκευση» είναι η συμβατική σχέση με τον προσωρινό κάτοχο των αντικειμένων, ο οποίος δεσμεύεται ότι θα αποθηκεύει τις αποσκευές και θα τις επιστρέφει στον ιδιοκτήτη τους. Εάν δεν προβλέπεται διαφορετικά, για τις προσφερόμενες υπηρεσίες της ιστοσελίδας ως προσωρινός κάτοχος νοείται το κατάστημα βραχυπρόθεσμης αποθήκευσης αποσκευών «Lock and roll».

1.5 Ως «Ωράριο Λειτουργίας» νοείται ο χρόνος κατά τον οποίο λειτουργεί το κατάστημα βραχυπρόθεσμης αποθήκευσης αποσκευών «Lock and roll».

1.6 Ως «Ντουλάπια» νοούνται τα ντουλάπια τα οποία το «Lock and roll» προσφέρει στους χρήστες εντός του καταστήματος ούτως ώστε οι χρήστες να μπορούν να αποθηκεύουν βραχυπρόθεσμα τις αποσκευές τους. Στο κατάστημα μας υπάρχει αυτοματοποιημένη εγκατάσταση μέσω της οποίας ο χρήστης ελέγχει εάν το ντουλάπι είναι διαθέσιμο για να αποθηκεύσει τις αποσκευές του, πληρώνει την χρέωση, λαμβάνει τους κωδικούς του για να ανοίξει το ντουλάπι και αιτείται να του επιστραφούν οι αποσκευές του.

1.7 Ως «Αίτημα Κράτησης» νοείται το ηλεκτρονικό αίτημα που αποστέλλει ο χρήστης στο κατάστημα «Lock and roll» ακολουθώντας τα βήματα που αναφέρονται στην ιστοσελίδα.

1.8 Ως «Απόδειξη Κράτησης» νοείται το ηλεκτρονικό μήνυμα που αποστέλλει το κατάστημα «Lock and roll» στην ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη που υποδηλώνει ότι το κατάστημα έχει παραλάβει και επεξεργάζεται το αίτημα για την κράτηση ντουλαπιού που έστειλε ο χρήστης.

1.9 Ως «Επιβεβαίωση Κράτησης» νοείται το ηλεκτρονικό μήνυμα που αποστέλλει το κατάστημα «Lock and roll» στην ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη με το οποίο επιβεβαιώνεται η αποδοχή από το κατάστημα του αιτήματος κράτησης ντουλαπιού και εξειδικεύεται η παρεχόμενη υπηρεσία βραχυπρόθεσμης αποθήκευσης αποσκευών. Κατά την στιγμή παραλαβής της «Επιβεβαίωσης Κράτησης» καταρτίζεται η σύμβαση βραχυπρόθεσμης αποθήκευσης αποσκευών και ξεκινά η προθεσμία για το δικαίωμα υπαναχώρησης του χρήστη (Ιδ. παράγραφο 12).

1.10 Το «Αίτημα Επιστροφής» των αποσκευών διατυπώνεται από τον χρήστη με την πληκτρολόγηση των κωδικών του και με την επιλογή «Τερματισμός Ενοικίασης». Ο χρήστης καλείται να πληρώσει αντίτιμο ανάλογα με το χρόνο που χρησιμοποίησε το ντουλάπι μέσω της αυτοματοποιημένης εγκατάστασης εντός του καταστήματος όπου τοποθέτησε τις αποσκευές του. Εφόσον ο χρήστης δεν οφείλει το αντίτιμο αποθήκευσης, το «Αίτημα Επιστροφής» ολοκληρώνεται με την εισαγωγή των κωδικών του και με την επιλογή «Τερματισμός Ενοικίασης».

 1. Πληροφορίες για το «Lock and roll»

2.1 Το «Lock and roll» είναι η ιστοσελίδα που ανήκει στο κατάστημα «Lock and roll» (Ιδ. παράγραφο 3).

2.2 Οι υπηρεσίες «Lock and roll» συμπεριλαμβάνουν υπηρεσίες επικοινωνίας από το κατάστημα «Lock and roll». Ο χρήστης δέχεται να τις λαμβάνει.

2.3 Ο χρήστης μπορεί να κάνει κράτηση σε ένα ή περισσότερα ντουλάπια ανά ημέρα μέσω της ιστοσελίδας (Ιδ. παράγραφο 14.2). Τα αιτήματα κράτησης γίνονται αποδεκτά ανάλογα με την διαθεσιμότητα του «Lock and roll » και κατά σειρά προτεραιότητας από την παραλαβή τους.

2.4 Η χρέωση για την κράτηση ενός ή περισσοτέρων ντουλαπιών μέσω διαδικτύου για όλη την ημέρα κατά την επιλεγείσα ημέρα είναι η χρέωση από το «Lock and roll» για την κράτηση ντουλαπιού και την αποθήκευση αποσκευών κατά το ωράριο λειτουργίας του, σύμφωνα με τους παρόντες όρους (ημερήσια χρέωση).

 1. Ιδιοκτησίατου «Lock and roll»

Η ατομική επιχείρηση «Lock and roll» ανήκει στην Δόνα Ιωάννα, κάτοικο Κερκυρας επί της οδού Ανδρέα Μάρμορα 6 με ΤΚ 49100

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 697 097 44 14

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: info@lockandroll.gr

 1. Κατάσταση του χρήστη της ιστοσελίδας

4.1 Δικαιοπρακτική ικανότητα και ηλικία.

Όταν ο χρήστης περιηγείται στην ιστοσελίδα καθώς και όταν αποδέχεται υπηρεσίες της ιστοσελίδας, εγγυάται:

Ότι έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα (άρθρα 34 και 127 του Αστικού Κώδικα), και οτι είναι άνω των 18 ετών

4.2 Ο χρήστης συμφωνεί και αποδέχεται επίσης ότι:

4.2.1 Ενδέχεται να έχει πρόσβαση σε κάποιες περιοχές της ιστοσελίδας χωρίς να ζητά μια υπηρεσία.

4.2.2 Προκειμένου να του παρασχεθούν υπηρεσίες ενδέχεται να ζητηθεί από τον χρήστη να εισάγει κάποια από τα προσωπικά του δεδομένα όπως την διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου για να του αποσταλλεί η απόδειξη κράτησης και η επιβεβαίωση κράτησης. Ως εκ τούτου, ο χρήστης παρακαλείται να δώσει ρητά την συγκατάθεση του πριν από την επεξεργασία των δεδομένων του (General Data Protection Regulation – GDPR – «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016). Ο χρήστης δηλώνει ότι γνωρίζει και αποδέχεται την Πολιτική Απορρήτου μας και τους παρόντες όρους.

4.3 Ο χρήστης υποχρεούται να επικαιροποιεί τα προσωπικά του δεδομένα καθώς και να δηλώνει αληθινά δεδομένα.

4.4 Οι κωδικοί πρόσβασης του χρήστη για τα ντουλάπια είναι αυστηρά προσωπικοί. Ως εκ τούτου, ο χρήστης παρακαλείται να μην αποκαλύπτει τους κωδικούς του σε τρίτα πρόσωπα.

4.5 Ο χρήστης δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του «Lock and roll» ούτε να αποδέχεται τους παρόντες όρους εάν δεν πληρεί τις προϋποθέσεις σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο.

 1. Διαδικασία κράτησης ντουλαπιού μέσω της ιστοσελίδας

5.1 Κάθε αίτημα κράτησης που κάνει ο χρήστης μέσω της ιστοσελίδας είναι αίτημα να του παρασχεθούν οι υπηρεσίες από το «Lock and roll», σύμφωνα με τους όρους που αναφέρει ο χρήστης στο αίτημα του προς το «Lock and roll ». Το αίτημα κράτησης ολοκληρώνεται όταν ο χρήστης ολοκληρώσει κάθε βήμα σύμφωνα με την ιστοσελίδα και πληρώσει μέσω πιστωτικής κάρτας ή χρεωστικής κάρτας ή προπληρωμένης κάρτας ή paypal.

5.2 Η διαβίβαση των παραγγελιών μέσω της ιστοσελίδας (τώρα ή στο μέλλον) αποτελεί αποδοχή των παρόντων όρων.

5.3.1 Οι κρατήσεις τελούν υπό την αίρεση της διαθεσιμότητας ντουλαπιών και της αποδοχής από το «Lock and roll». Το συμβόλαιο παροχής υπηρεσιών βραχυπρόθεσμης αποθήκευσης ολοκληρώνεται μόνον όταν ο χρήστης λάβει το ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης της κράτησης του. Το συμβόλαιο διέπεται από τους όρους που αναφέρονται στο ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης της κράτησης.

5.3.2 Ο χρήστης πρέπει να υποδείξει μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να ελέγχει τακτικά το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του.

5.3.3 Οι εικόνες στην ιστοσελίδα προσαρμόζονται στις οπτικές ρυθμίσεις και για αυτό τον λόγο είναι ενδεικτικές της εμφάνισης και του μεγέθους των προϊόντων.

5.3.4 Σε περίπτωση που, παρότι ο χρήστης έχει λάβει ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης κράτησης, η υπηρεσία αποθήκευσης αποσκευών δεν είναι διαθέσιμη, για λόγους που δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν κατά τον χρόνο επιβεβαίωσης της κράτησης, το «Lock and roll» επιστρέφει στον χρήστη το ποσό της χρέωσης για τις ώρες αποθήκευσης που έχει ήδη πληρώσει.

5.3.5 Το «Lock and roll» επιβεβαιώνει την κράτηση εντός είκοσι τεσσάρων(24) ωρών από την στιγμή που παραλαμβάνει το Αίτημα Κράτησης του Χρήστη. Εάν παρέλθουν είκοσι τέσσερις (24) ώρες από την υποβολή του αιτήματος κράτησης, το αίτημα θεωρείται ότι απορρίφθηκε.

5.4 Για να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική διαδικασία κράτησης ντουλαπιού, ο χρήστης πρέπει να επιλέξει την υπηρεσία «Κράτηση Ντουλαπιού» αφού προηγούμενως ελέγξει προσεκτικά ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στην περίληψη της κράτησης του ανταποκρίνονται στις επιθυμίες του. Το «Lock and roll» διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την κράτηση μετά από την επιβεβαίωση, επί τη βάση της διαθεσιμότητας των ντουλαπιών.

5.5 H απόδειξη κράτησης ή επεξεργασίας δεν συνιστά αποδοχή του αιτήματος κράτησης (η αποδοχή του αιτήματος κράτησης γίνεται μόνο με την επιβεβαίωση κράτησης).

5.6 Η επιβεβαίωση κράτησης γίνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα από την ιστοσελίδα μας και προϋποθέτει την πληρωμή της χρέωσης της υπηρεσίας κράτησης ντουλαπιού και των φόρων, όπως αναφέρονται στην περίληψη του αιτήματος κράτησης που είναι διαθέσιμη πριν από το βήμα της πληρωμής.

5.7 Το «Lock and roll» μπορεί να έχει ειδικές προσφορές κατά την διάρκεια του χρόνου.

5.8 Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει κάνει κράτηση στο ντουλάπι μέσω της ιστοσελίδας, μπορεί να έχει απεριόριστη πρόσβαση στο ντουλάπι κατά την διάρκεια της κράτησης του.

5.9 Όταν το «Lock and roll» επιβεβαιώσει την κράτηση του ντουλαπιού που ζητά ο χρήστης, η συμφωνία ανάμεσα στα μέρη για την διαθεσιμότητα του ντουλαπιού για την επιλεχθείσα ημέρα ολοκληρώνεται σύμφωνα με τους παρόντες όρους (Ιδ. παράγραφο 14.2).

5.10 Σε περίπτωση ημερήσιας κράτησης μέσω της ιστοσελίδας, οι αποσκευές που αποθηκεύθηκαν επιστρέφονται στον χρήστη με την εισαγωγή των κωδικών του στην εγκατάσταση του καταστήματος και με την επιλογή «Τερματισμός Ενοικίασης».

Το «Lock and roll» δεν ελέγχει την ταυτότητα του χρήστη. Βασίζεται μόνον στους προσωπικούς κωδικούς που έχει λάβει ο χρήστης.

5.11 Εάν ζητείται η ενοικίαση περισσότερων ντουλαπιών με την αποστολή ενός μόνο αιτήματος κράτησης και το «Lock and roll» δεν έχει την διαθεσιμότητα για να αποδεχθεί συνολικά το αίτημα κράτησης, το αίτημα δεν γίνεται αποδεκτό και ο χρήστης πρέπει να υποβάλλει δεύτερο αίτημα αποκλείοντας τα μη διαθέσιμα ντουλάπια.

 1. Τρόποι πληρωμής και χρεώσεις

6.1 Οι διαθέσιμοι στους χρήστες τρόποι πληρωμής περιγράφονται στην σχετική ενότητα της ιστοσελίδας.

6.2 Το «Lock and roll» χρησιμοποιεί εργαλεία πληρωμών τρίτων μερών και δεν γνωρίζει τις λεπτομέρειες των πληρωμών –όπως αυτές που σχετίζονται με πιστωτική κάρτα– που παρέχονται από τον χρήστη. Το «Lock and roll» καταρχήν δεν έχει πρόσβαση στον πλήρη αριθμό της πιστωτικής κάρτας του χρήστη ούτε σε άλλα προσωπικά δεδομένα του χρήστη, όπως στο όνομα του.

6.3 Η υπηρεσία αποθήκευσης αποσκευών που παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας πληρώνεται προκαταβολικά μέσω πιστωτικής κάρτας ή χρεωστικής κάρτας ή προπληρωμένης κάρτας ή paypal. Η χρέωση είναι η ημερήσια χρέωση (Ιδ. παράγραφο 6.5).

6.4 Σε περίπτωση που η υπηρεσία αποθήκευσης αποσκευών παρέχεται μέσω του καταστήματος, την στιγμή της κράτησης του ντουλαπιού πρέπει να πληρωθεί η χρέωση για την πρώτη ώρα αποθήκευσης.

6.5. Όταν ο χρήστης πρόκειται να παραλάβει τις αποσκευές του, πριν του επιστραφούν οι αποσκευές, πρέπει να πληρωθεί η χρέωση που οφείλεται για κάθε ώρα της περιόδου αποθήκευσης πέραν της πρώτης ώρας.

6.5 Η χρέωση για την πρώτη ώρα είναι δύο ευρώ (3€) για το μεγάλο ντουλάπι, δύο ευρώ (2€) για το μεσαίο ντουλάπι και ένα ευρώ (2€) για το μικρό ντουλάπι. Το κόστος χρέωσης αυξάνεται κλιμακωτά τις πρώτες οχτώ (8) ώρες μέχρι να παραλάβει ο χρήστης τις αποσκευές του από το ντουλάπι σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική μας. Σε κάθε περίπτωση, η μέγιστη ημερήσια χρέωση για είκοσι τέσσερις (24) ώρες είναι δεκαπέντε ευρώ (15€) για το μεγάλο ντουλάπι, δώδεκα (12€) για το μεσαίο ντουλάπι και οχτώ ευρώ (8€) για το μικρό ντουλάπι.

6.6 Σε περίπτωση ηλεκτρονικής κράτησης του ντουλαπιού, η χρέωση είναι η ημερήσια κράτηση (15€, 12€ ή 8€) ανεξάρτητα από τις ώρες αποθήκευσης που πράγματι χρησιμοποιήθηκαν.

 1. Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι παρόντες όροι, όπως και η παροχή των υπηρεσιών μας διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφωνία τυχόν ανακύπτει από τους παρόντες όρους και από τις υπηρεσίες μας επιλύεται αποκλειστικά από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών (Ελλάδα).

 1. Το συμβόλαιο βραχυπρόθεσμης αποθήκευσης αποσκευών ολοκληρώνεται στο κατάστημα όπου βρίσκονται τα ντουλάπια

8.1 Όσα περιεχόμενα δεν καλύπτονται από τους παρόντες όρους πρέπει να συμφωνούν με τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου.

8.2 Το συμβόλαιο βραχυπρόθεσμης αποθήκευσης αποσκευών ολοκληρώνεται στο κατάστημα όπου ο χρήστης πληρώνει για την πρώτη ώρα και αποθηκεύει τις αποσκευές του.

8.3 Το συμβόλαιο αποθήκευσης ολοκληρώνεται όταν ο χρήστης επιβεβαιώνει ότι το ντουλάπι όπου αποθήκευσε τις αποσκευές του έκλεισε σωστά. Οι αποσκευές αποθηκεύονται μόνο όταν ο χρήστης τις τοποθετεί μέσα στο ντουλάπι και το κλείνει προσεκτικά.

8.4 Το συμβόλαιο αποθήκευσης χρεώνεται. Οι χρεώσεις (Ιδ. Παράγραφο 6.5 και επόμενες) και οι τρόποι πληρωμής αναγράφονται μέσα στα ντουλάπια καθώς και στην ιστοσελίδα https://lockandroll.gr.

8.5 Από την στιγμή που ολοκληρώνεται το συμβόλαιο αποθήκευσης (εκτός από την περίπτωση της ηλεκτρονικής κράτησης), ο χρήστης μπορεί να ανοίξει το ντουλάπι οποτεδήποτε εντός του χρόνου κράτησης. Για να παραλάβει τις αποσκευές του πρέπει να πληρώσει τις ώρες που έχει χρησιμοποιήσει την υπηρεσία αποθήκευσης μέχρι την στιγμή ανοίγματος του ντουλαπιού. Μόλις κλείσει και πάλι την πόρτα του ντουλαπιού, οι ώρες συνεχίζουν να μετρούν από εκεί που σταμάτησαν.

8.6 Το «Lock and roll» διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατά τις αποσκευές που έχουν αποθηκευθεί στα ντουλάπια του έως ότου εισπράξει την ανάλογη χρέωση (δικαίωμα επίσχεσης άρθρα 325 επ. του Αστικού Κώδικα).

8.7 Το «Lock and roll» μπορεί να παραδίδει τις αποσκευές σε τρίτους ή/και να τις αποθηκεύει σε διαφορετικό μέρος για λόγους ασφαλείας ή/και ανωτέρας βίας (υπό τις ίδιες συνθήκες αποθήκευσης). Το δικαίωμα αυτό δεν διαφοροποιεί τις χρεώσεις για τον χρήστη.

8.8 Το «Lock and roll» υποχρεούται να παραδώσει τις αποσκευές στο ίδιο σημείο όπου αυτές είχαν αποθηκευθεί από τον χρήστη, εκτός από την περίπτωση των παραγράφων 8.15.1, 8.15.2 και 8.15.3. Σε περίπτωση αμφιβολιών, η βιντεοσκόπηση εικόνων από το «Lock and roll» για λόγους προστασίας προσώπων και πραγμάτων (άρθρα 6-11 του Ν. 2472/1997) χρησιμοποιείται ως αποδεικτικό μέσο.

8.9 Το «Lock and roll» παραδίδει τις αποσκευές το ταχύτερο δυνατόν από την στιγμή που ο χρήστης ζήτησε την επιστροφή τους, λαμβάνοντας υπόψιν τον χρόνο που απαιτείται τεχνικά για την παράδοση.

8.10.1 Το αίτημα παράδοσης όσων έχουν αποθηκευθεί ικανοποιείται αφού πληρωθεί το ποσό της χρέωσης με τις μεθόδους πληρωμής που αναφέρονται στην ιστοσελίδα, χρησιμοποιώντας την εγκατάσταση που είναι τοποθετημένη στο κατάστημα όπου είναι αποθηκευμένες οι αποσκευές.

8.10.2 Το «Lock and roll» διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχθεί κατά τη διακριτική του ευχέρεια, αιτήματα παραδόσεων αποσκευών με εναλλακτικές μεθόδους από τον χρήστη μετά από την πληρωμή του ποσού της χρέωσης. Σε περίπτωση που ο χρήστης ζητά διαφορετική μέθοδο παράδοσης, η επιπλέον χρέωση για την παράδοση των αποσκευών βαρύνει τον χρήστη.

8.12 Η ευθύνη αποθήκευσης λήγει την στιγμή που ανοίγει το ντουλάπι μετά από το αίτημα του τερματισμού της κράτησης. Εάν οι αποσκευές παραλαμβάνονται για οποιαδήποτε λόγο με αποστολή, η ευθύνη του «Lock and roll» λήγει κατά την παράδοση των αποσκευών στο πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την μεταφορά τους κατά τον χρόνο που υποδεικνύει στο «Lock and roll» ο χρήστης (άρθρο 290 του Αστικού Κώδικα).

8.13 Η χρέωση από το «Lock and roll» για την αποθήκευση των αποσκευών μέχρι τον χρόνο μεταφοράς τους, βαρύνει τον χρήστη και είναι η ημερήσια χρέωση του καταστήματος όπου έγινε η αποθήκευση.

8.14 Ο χρήστης γνωρίζει και αποδέχεται ότι τα ντουλάπια αποθήκευσης είναι πλήρως αυτοματοποιημένα. Ως εκ τούτου, ο χρήστης πρέπει να ελέγχει όταν ολοκληρώνει την χρήση του ντουλαπιού εισάγοντας τους κωδικούς του και πληρώνοντας την χρέωση, ότι δεν έχει αφήσει οποιαδήποτε αποσκευή ή άλλο αντικείμενο του μέσα στο ντουλάπι. Το «Lock and roll» δεν ευθύνεται για αδιαφορία του χρήστη.

 

8.15.1 Σε περίπτωση που κάποιος ξεχάσει τις αποσκευές του ή αδιαφορήσει για αυτές, γεγονός που τεκμαίρεται αμάχητα όταν παρέλθουν 120 ώρες από την αποθήκευση τους, (εκτός εάν έχει γνωστοποιηθεί διαφορετικά στο «Lock and roll» μέσω των κατάλληλων τρόπων που αναφέρονται στην ιστοσελίδα), το «Lock and roll» δικαιούται να εισπράξει χρέωση για το ντουλάπι που χρησιμοποιήθηκε το μέγιστο για πέντε (5) ημέρες από τον χρόνο αποθήκευσης.

 

8.15.2 Μετά από την 5η ημέρα, για λόγους ασφαλείας, εάν ο χρήστης δεν έχει πληρώσει την χρέωση που οφείλεται για την αποθήκευση ή για την παράδοση των αποσκευών ούτε έχει υποδείξει τον τόπο και τον τρόπο που θέλει να γίνει η παράδοση ή δεν έχει διατυπώσει ότι επιθυμεί να παρατείνει την περίοδο αποθήκευσης, το «Lock and roll» εξουσιοδοτείται να αποθηκεύσει προσωρινά τις αποσκευές εκτός του Ντουλαπιού.

 

8.15.3 Εάν οι αποσκευές δεν αναζητηθούν από τον χρήστη εντός των επόμενων δέκα (10) ημερών, το «Lock and roll» εξουσιοδοτείται να καταστρέψει τις αποσκευές. Τα έξοδα καταστροφής, οι πρόσθετες χρεώσεις και τα έξοδα αποθήκευσης βαρύνουν τον αρμόδιο για την καταστροφή.

 

8.16 Στην προαναφερόμενη περίπτωση, εάν ο χρήστης αναζητήσει τις αποσκευές του, επιπρόσθετα από την οφειλόμενη χρέωση για την αποθήκευση, επιβαρύνεται με το επιπλέον ποσό των είκοσι ευρώ (20 €) για διοικητικά έξοδα και με τα έξοδα αποστολής των αποσκευών του στην διεύθυνση που θα μας δηλώσει.

 

 1. Αντικείμενα που απαγορεύεται να αποθηκευθούν στα ντουλάπια μέσα στο κατάστημα «Lock and roll».

9.1 Αντικείμενα απαγορευμένα ή/και επικίνδυνα σύμφωνα με το Νόμο δεν επιτρέπεται να αποθηκευθούν.

 

9.2 Αντικείμενα που από τη φύση τους ή από τη φύση της συσκευασίας τους ενδέχεται να βλάψουν άλλον άνθρωπο, το περιβάλλον και τα αντικείμενα που βρίσκονται στο «Lock and roll» δεν επιτρέπονται.

 

9.3 Αντικείμενα που από την φύση τους δεν διατηρούνται στην θερμοκρασία και στις συνθήκες του ντουλαπιού όπου οι αποσκευές πρόκειται να αποθηκευθούν δεν επιτρέπονται. Ο χρήστης γνωρίζει και αποδέχεται ότι το κατάστημα δεν διαθέτει εργαλεία μέτρησης των ανωτέρω συνθηκών.

 

9.4 Δεν επιτρέπεται να αποθηκεύονται ενδεικτικά τα κατωτέρω: φυτά ή/και ζώα (ζωντανά ή βαλσαμωμένα), τίτλοι ιδιοκτησίας ή/και πιστοποιητικά από αρμόδιες Αρχές, έγγραφα ή αντικείμενα που περιέχουν ή αποτελούν μέρος άσεμνου περιεχομένου (άρθρο 8 Ποινικού Κώδικα, άρθρο 29 παρ. 1 του Ν. 5060/1931), όπλα, εκρηκτικά ή άλλα αντικείμενα ακατάλληλα για την βλάβη ανθρώπων, ζώων και άλλων αντικειμένων (Ν. 2168/1993 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3169/2003 καθώς και με τον Ν. 3944/2011), αντικείμενα ή υλικά που περιέχουν υψηλής αξίας λογισμικό ή πληροφορίες, απορρίματα, έγγραφα ή αντικείμενα με πολιτικό ή θρησκευτικό περιεχόμενο όπως προκηρύξεις, ναρκωτικές ουσίες (Ν. 4139/2013), έργα τέχνης, ογκώδη αντικείμενα ή πιθανά ογκώδη αντικείμενα (όπως ενδεικτικά δεξαμενή πεπιεσμένου αέρα), υγρά, εύφλεκτα υλικά (όπως αναπτήρες, σπίρτα, κλπ), αντικείμενα των οποίων το μέγεθος ή το βάρος υπερβαίνει την χωρητικότητα των ντουλαπιών (Ιδ. παράγραφοι 17.1 και 17.2).

 

9.5 Για λόγους ασφαλείας, ο χρήστης επιτρέπει στο «Lock and roll» ή σε τρίτους να επιθεωρεί τις αποσκευές (εσωτερικά και εξωτερικά) και να τις μετακινεί σε πιο κατάλληλα μέρη, χωρίς αλλαγή των υποχρεώσεων ή/και των συνθηκών της υπηρεσίας κατά τη διάρκεια της περιόδου αποθήκευσης.

 

9.6 Σε περίπτωση αποθήκευσης οποιοδήποτε απαγορευμένου αντικειμένου σύμφωνα με τους ανωτέρω περιορισμούς το «Lock and roll» διατηρεί το δικαίωμα να λάβει κάθε κατάλληλο μέτρο και να ενημερώσει τις αρμόδιες Αρχές.

 

 1. Υποχρεώσεις του «Lock and roll»

10.1 Το «Lock and roll» πρέπει να προστατεύει τις αποθηκευμένες αποσκευές και να τις επιστρέφει στον χρήστη.

 

10.2 Το «Lock and roll» φροντίζει τις αποθηκευμένες αποσκευές. Ο χρήστης γνωρίζει και αποδέχεται ότι το κατάστημα και η εποπτεία του είναι αυτοματοποιημένο και ότι αυτός ο αυτοματισμός είναι ο κύριος λόγος για την χρέωση των υπηρεσιών που προσφέρονται από το «Lock and roll». Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για το χειρωνακτικό κλείσιμο της πόρτας του ντουλαπιού.

 

10.3 Για λόγους ασφαλείας ή/και ανωτέρας βίας, το κατάστημα ενδέχεται να επιμεληθεί τις αποσκευές με διαφορετικό τρόπο από τον προαναφερόμενο. Σε αυτή την περίπτωση, το «Lock and roll» δύναται να ενημερώσει εγκαίρως τον χρήστη χωρίς επιβάρυνση του.

 

10.4 Το κατάστημα υποχρεούται να παραδώσει τις αποσκευές στον χρήστη μόλις ζητηθούν (με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 14.2) ευθύς αφότου ο χρήστης πληρώσει την χρέωση στο «Lock and roll». Σε περίπτωση κακής λειτουργίας ή/και μη λειτουργίας του αυτοματοποιημένου συστήματος, το «Lock and roll» υποχρεούται να αποκαταστήσει τη βλάβη σε εύλογο χρόνο, σύμφωνα με την αιτία και την φύση της βλάβης.

 

10.5 Το «Lock and roll», μέσω των αναρτήσεων που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα, προσφέρει υποστήριξη στους πελάτες κατά το ωράριο λειτουργίας του καταστήματος του. Για επείγοντες λόγους, επικοινωνήστε μέσω του e-mail info@lockandroll.gr ή μέσω τηλεφώνου στο 697 097 4414

 

10.6 Το «Lock and roll» βιντεοσκοπεί το κατάστημα του με βιντεοσκόπηση για λόγους προστασίας προσώπων και πραγμάτων (άρθρα 6-11 του Ν.2472/1997).

 

10.7 Το «Lock and roll» δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για λάθη στην παραλαβή των αποσκευών λόγω κακού χειρισμού από το χρήστη πριν από το σωστό κλείσιμο του ντουλαπιού.

 

10.8 Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι οι κωδικοί πρόσβασης αποτελούν το μέσο με το οποίο το «Lock and roll» επαληθεύει την ταυτότητα του. Το «Lock and roll»  ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του με την παράδοση των αποσκευών στο πρόσωπο που κατέχει τους κωδικούς.

 

 1. Υποχρεώσεις του χρήστη

11.1 Η αποθήκευση και η παραλαβή των αποσκευών γίνεται μόνον κατά τη διάρκεια λειτουργίας του καταστήματος όπου αποθηκεύονται οι αποσκευές(24/7). Ο χρήστης οφείλει να ελέγχει προκαταβολικά το ωράριο λειτουργίας για ολόκληρη την περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας σκοπεύει να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία αποθήκευσης.

 

11.2 Ο χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται πλήρως με τους παρόντες όρους.

 

11.3 Κατά την τοποθέτηση των αποσκευών του, ο χρήστης πρέπει να επαληθεύει ότι η κατάσταση όλων των αποθηκευμένων αποσκευών είναι σωστή, και να κοινοποιεί κάθε τυχόν ανωμαλία χρησιμοποιώντας τους τρόπους που είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα ή/και στο κατάστημα. Τα μαγνητοσκοπημένα βίντεο και οι εικόνες από το «Lock and roll» μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικό μέσο (Ν. 2472/1997).

 

11.4 Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία που τυχόν προκληθεί σε ανθρώπους, ζώα ή πράγματα λόγω μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του Νόμου ή/και τους παρόντες όρους.

 

11.5 Οι χρήστες δεν δικαιούνται να αναπαράγουν, αντιγράφουν, πωλούν ή μεταπωλούν οποιοδήποτε τμήμα του «Lock and roll» και των υπηρεσιών του χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη (Ν.2121/1993).

 

11.6 Σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με τις πληροφορίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα, πριν από την κράτηση του ντουλαπιού, ο χρήστης παρακαλείται να επικοινωνήσει με το «Lock and roll» μέσω των τρόπων επικοινωνίας που είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα και στο κατάστημα.

 

11.7 Ο χρήστης απαλλάσει το «Lock and roll» από κάθε ευθύνη για τυχόν ακατάλληλη χρήση των κωδικών του από τρίτα πρόσωπα.

 

11.8 Ο χρήστης πρέπει να επιβεβαιώνει ότι το ντουλάπι έκλεισε σωστά όταν αποθηκεύει αποσκευές και όταν τις παραλαμβάνει.

 

 1. Ακύρωση

12.1 Σε περίπτωση κράτησης στο κατάστημα, ο χρήστης δεν μπορεί να υπαναχωρήσει από το συμβόλαιο για οποιονδήποτε λόγο.

 

 1. Πρόσβαση στην ιστοσελίδα

13.1 Το «Lock and roll» επιδιώκει να υπάρχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα του 24 ώρες το εικοσιτετράωρο. Παρά ταύτα, το «Lock and roll» δεν ευθύνεται σε περίπτωση που η ιστοσελίδα, οποιαδήποτε στιγμή ή ανά περιόδους δεν είναι διαθέσιμη.

 

13.2 Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα μπορεί προσωρινά/οριστικά να αναστέλλεται/διακόπτεται σε οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

 

13.3 Ο χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η διαβίβαση πληροφοριών μέσω διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής. Το «Lock and roll» λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα νόμιμα μέτρα προστασίας της πληροφορίας και συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (General Data Protection Regulation – GDPR). Παρά ταύτα, το «Lock and roll» δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων που μεταβιβάζονται στον ιστότοπο. Ως εκ τούτου, η διαβίβαση των πληροφοριών πραγματοποιείται με την ρητή συγκατάθεση και την ευθύνη του χρήστη.

 

13.4 Το «Lock and roll» έχει το δικαίωμα να προσθέτει, τροποποιεί και αφαιρεί χαρακτηριστικά ή λειτουργίες, ή να αναστέλλει ή διακόπτει την παροχή της υπηρεσίας, τόσο προσωρινά όσο και οριστικά.

 

13.5 Οι χρήστες μπορούν να σταματούν την χρήση της υπηρεσίας οποιαδήποτε στιγμή.

 

13.6 Το «Lock and roll» έχει το δικαίωμα να απαγορεύει, σε οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, την πρόσβαση στο «Lock and roll», για όλες ή κάποιες από τις λειτουργίες, σε χρήστες που εκδηλώνουν αντικανονική πληρωμή, μη πληρωμή, βλάβη σε πρόσωπα, ζώα ή πράγματα, επιθέσεις σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή κάθε άλλη ρητή ή σιωπηρή δραστηριότητα που μπορεί να βλάψει άμεσα ή έμμεσα τον ιδιοκτήτη, άλλους χρήστες, πρόσωπα, ζώα ή πράγματα.

 

 1. Ωράριο λειτουργίας

14.1 Οι υπηρεσίες στην ιστοσελίδα είναι διαθέσιμες 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, 365 ημέρες το χρόνο, εκτός από την περίπτωση βλάβης.

 

14.2 Οι αποσκευές αποθηκεύονται και παραλαμβάνονται από τα ντουλάπια μέσα στο κατάστημα 24 ώρες την ημέρα και 7 ημέρες την εβδομάδα.

 

 1. Αποζημίωση

Ο χρήστης υποχρεούται να μην προκαλεί βλάβη στο «Lock and roll» και στους συνεργάτες, διευθυντές, υπαλλήλους, αντιπροσώπους, δικαιοπαρόχους ή στις θυγατρικές του, από ευθύνη ή υποχρέωση, συμπεριλαμβανομένων των νομικών εξόδων, που προκύπτουν από ζημιές που προκλήθηκαν σε άλλους χρήστες ή τρίτους κατά παραβίαση των διατάξεων του Νόμου ή του παρόντος, διαφορετικά ενέχεται σε αποζημίωση.

 

 1. Πολιτική Απορρήτου

16.1 Για πληροφορίες σχετικές με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα οι χρήστες παρακαλούνται να μεταβούν στην «Πολιτική Απορρήτου» του «Lock and roll».

 

16.2 Για πληροφορίες σχετικά με την χρήση cookies από την ιστοσελίδα μας, οι χρήστες παρακαλούνται να μεταβούν στην σελίδα «πολιτική cookies».

 

 1. Πληροφορίες για τα ντουλάπια

17.1 Τα ντουλάπια είναι μεγάλου μεσαίου και μικρού μεγέθους. Κάθε μεγάλο ντουλάπι έχει ύψος 61 εκατοστά, πάχος 48 εκατοστά, κάθε μεσαίο έχει ύψος 46 εκατοστά, πάχος 48 εκατοστά και κάθε μικρό ντουλάπι έχει ύψος 44 εκατοστά, πάχος 35 εκατοστά.

 

17.2 Πριν από την κράτηση ο χρήστης πρέπει να επαληθεύει τις διαστάσεις και το βάρος των αποσκευών που σκοπεύει να αποθηκεύσει.

 

17.3 Απαγορεύεται η συμπίεση αντικειμένων μέσα στο ντουλάπι.

 

17.4 Δεν οφείλεται καμία επιστροφή χρημάτων ή αποζημίωση στον χρήστη που έκανε κράτηση σε περίπτωση που οι αποσκευές του δεν πληρούν τις παρούσες διαστάσεις .

 

17.5 Ο χρήστης που προχώρησε στην εγκατάσταση χωρίς προηγουμένως να ελέγξει τις διαστάσεις ή/και το βάρος των αποσκευών του και αδυνατεί να αποθηκεύσει, εάν δεν χρησιμοποιήσει το ντουλάπι, χρεώνεται με την πρώτη ώρα αποθήκευσης.

 

17.6 Ο χρήστης οφείλει να αποκαταστήσει κάθε βλάβη, τόσο στο «Lock and roll» όσο και σε τρίτους, για ζημιές που προκλήθηκαν λόγω μη συμμόρφωσης με την χωρητικότητα του ντουλαπιού.

 

 1. Άδεια χρήσης

18.1 Δεν επιτρέπεται η χρήση περιεχομένου της ιστοσελίδας για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του «Lock and roll» (Ν. 2121/1993).

 

18.2 Η ιστοσελίδα και οποιοδήποτε μέρος της δεν μπορεί να αναπαραχθεί ή αποθηκευθεί σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα ούτε να αναρτηθεί σε οποιαδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό ιστότοπο ή υπηρεσία χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του «Lock and roll».

 

18.3. Δικαιώματα που δεν παρέχονται ρητά σε αυτήν την ιστοσελίδα διατηρούνται.

 

18.4 Σε κάθε περίπτωση, οι χρήστες απαγορεύεται:

 

Να αντιγράφουν, διατηρούν, ετοιμάζουν παράγωγα έργα ή τροποποιούν με οποιονδήποτε τρόπο οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα ή/και τις υπηρεσίες που παρέχονται από το «Lock and roll»,

 

Να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε εφαρμογή αναζήτησης ή/και ανάκτησης ιστότοπου, ή οποιοδήποτε άλλο εργαλείο, διαδικασία ή αυτοματοποιημένο μέσο για πρόσβαση, ανάκτηση, ή ευρετηρίαση του «Lock and roll»  ή των περιεχομένων του,

 

Να νοικιάζουν ή να δίδουν άδεια χρήσης για το «Lock and roll»

 

Να δυσφημούν, βλάπτουν ή απειλούν τα δικαιώματα τρίτων (όπως ενδεικτικά το δικαίωμα στην προσωπικότητα, το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και το δικαίωμα διαφήμισης),

 

Να δημοσιεύουν παράνομο, άσεμνο, δυσφημιστικό ή ακατάλληλο περιεχόμενο.

 

 1. Επικοινωνία

19.1. Κάθε επικοινωνία με το «Lock and roll» πρέπει να γίνεται με τους τρόπους που αναφέρονται στην ιστοσελίδα.

 

19.2. Ο χρήστης συμφωνεί ότι η επικοινωνία με το «Lock and roll» γίνεται κυρίως ηλεκτρονικά.

 

19.3 Η επικοινωνία με τον χρήστη γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα. Για τους συμβατικούς σκοπούς, ο χρήστης συμφωνεί με την ηλεκτρονική επικοινωνία και αναγνωρίζει ότι όλες οι ειδοποιήσεις που του παρέχονται ηλεκτρονικά από το «Lock and roll» πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις. Αυτός ο όρος δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματα των επισκεπτών της ιστοσελίδας.

 

19.4 Ο χρήστης οφείλει να γνωστοποιεί έγκυρη κι ενεργή ηλεκτρονική διεύθυνση κατά τον χρόνο της κράτησης του.

 

 1. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

20.1 Όλα τα σήματα του «Lock and roll», εμπορικά σήματα, εμπορικές επωνυμίες, σήματα υπηρεσιών, λεκτικές μάρκες, εικόνες και λογότυπα που εμφανίζονται στο «Lock and roll» είναι και παραμένουν στην αποκλειστική ιδιοκτησία του «Lock and roll» και προστατεύονται από το Νόμο 2121/1993.

 

20.2 Οι υπηρεσίες του «Lock and roll», συμπεριλαμβανομένου κάθε λογισμικού που χρησιμοποιείται σε αυτές, συμπεριλαμβάνουν ιδιόκτητες και εμπιστευτικές πληροφορίες, που προστατεύονται από το Νόμο 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, από το Νόμο 2239/1994 περί βιομηχανικής ιδιοκτησίας και από συναφείς διατάξεις. Περιεχόμενο που συμπεριλαμβάνεται σε διαφημιστικό υλικό ή πληροφορίες που παρέχονται στον χρήστη μέσω των υπηρεσιών του «Lock and roll» μπορεί να προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή άλλες διατάξεις πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

 

Με την εξαίρεση όσων επιτρέπονται από το Νόμο ή έχουν εξουσιοδοτηθεί από το «Lock and roll» ή από τον δικαιοπάροχο του, ο χρήστης απαγορεύεται να χρησιμοποιεί, διανέμει, αναπαράγει, προσαρμόζει, δημοσιεύει, μεταφράζει, δημιουργεί παράγωγα έργα, εκμισθώνει, εκτελεί δημόσια τις υπηρεσίες ή το λογισμικό του «Lock and roll» και το περιεχόμενο του χρήστη.

 

20.3 Το «Lock and roll» παρέχει στον χρήστη προσωπική, αμεταβίβαστη και μη αποκλειστική άδεια να χρησιμοποιεί τον κώδικα λογισμικού σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης απαγορεύεται να επιτρέπει σε τρίτους να αντιγράφουν, προσαρμόζουν, δημιουργούν παράγωγα έργα, ή με άλλον τρόπο προσπαθούν να ανακαλύψουν τον κώδικα, πωλούν, παραχωρούν ή με άλλο τρόπο μεταφέρουν οποιαδήποτε δικαίωμα που αφορά το λογισμικό. Ο παρόν όρος δεν εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που επιτρέπονται ειδικά από το Νόμο.

 

20.4 Ο χρήστης δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες του «Lock and roll»  με άλλα μέσα εκτός από την περίπτωση που εξουσιοδοτείται ειδικά εγγράφως από το «Lock and roll».

 

 1. Περιορισμοί ευθύνης

21.1 Το «Lock and roll» εγγυάται τη σωστή διατήρηση των αποσκευών μόνον μέχρι τον χρόνο της παράδοσης τους στον τόπο όπου ζητείται να παραδοθούν ή στο πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την αποστολή τους όπως υποδείχθηκε από τον χρήστη.

 

21.2 Αποκλείται κάθε ευθύνη για την κατάσταση των αποσκευών μετά από την παράδοση τους.

 

21.3 Το «Lock and roll» μπορεί να τροποποιεί τα υλικά ή τις υπηρεσίες ή τις χρεώσεις που αναγράφονται στην ιστοσελίδα ή/και στο κατάστημα, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, και μπορεί να κοινοποιεί τις αλλαγές στους χρήστες με τον ίδιο τρόπο που παρέχει αυτή τη πληροφορία.

 

21.4 Το «Lock and roll» δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη ή ανακρίβειες ως προς τις πληροφορίες, το λογισμικό και τις υπηρεσίες που παρέχει ή/και δημοσιεύονται στη ιστοσελίδα του. Διατηρεί ρητώς το δικαίωμα να διορθώσει τυχόν λάθη στην ιστοσελίδα του.

21.5 Το «Lock and roll» δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα του, οι διακομιστές ή οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μήνυμα που στέλνει είναι απαλλαγμένα από ιούς ή άλλα κακόβουλα προγράμματα.

 

21.6 Το «Lock and roll» δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση απεργίας, ανωτέρας βίας ή/και άλλων αιτιών εκτός του πεδίου ελέγχου του. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά σχετίζεται με την πρόσβαση, την έκθεση ή τη χρήση της ιστοσελίδας ή με την καθυστέρηση ή αδυναμία πρόσβασης ή χρήσης της ιστοσελίδας.

 

21.7 Εάν, παρά τους ανωτέρω περιορισμούς, το «Lock and roll» βρεθεί υπεύθυνο για ζημία που προκύπτει από ή σχετίζεται με οποιοδήποτε από τα γεγονότα που περιγράφονται ανωτέρω, τότε η ευθύνη του δεν υπερβαίνει στο σύνολο, το μεγαλύτερο ποσό από την χρέωση των υπηρεσιών που κατέβαλε ο χρήστης.

 

 1. Αλλαγές στους παρόντες όρους

22.1 Το «Lock and roll» έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους οποιαδήποτε στιγμή ειδοποιώντας τους χρήστες μέσω των αναρτήσεων του στην ιστοσελίδα ή/και των ανακοινώσεων του μέσα στο κατάστημα.

22.2 Συμβόλαια που ολοκληρώθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος των νέων όρων διέπονται πλήρως από τους προηγούμενους όρους, που παραμένουν διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα.

22.3 Σε κάθε περίπτωση, οι χρήστες παρακαλούνται να τυπώνουν ένα αντίγραφο των όρων της ιστοσελίδας για πιθανή μελλοντική χρήση.

 

22.4 Η ελληνική εκδοχή των όρων της ιστοσελίδας (παρούσα και όπως τροποποιηθεί μελλοντικά) είναι η μόνη που δεσμεύει συμβατικά τα μέρη.

 

22.5 Ο χρήστης που εξακολουθεί να χρησιμοποιεί το «Lock and roll» μετά από τη δημοσίευση των αλλαγών αποδέχεται τους νέους όρους χωρίς επιφύλαξη.

 

 1. Λήξη του συμβολαίου

23.1 Το «Lock and roll» διατηρεί το δικαίωμα να μεταφέρει, παραχωρεί άδεια χρήσης ή εκχωρεί όλα ή κάποια από τα δικαιώματα ή/και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους παρόντες όρους, αρκεί να μην θίγονται τα δικαιώματα του χρήστη όπως περιγράφονται στους παρόντες όρους.

 

23.2 Ο χρήστης δεν μπορεί να αναθέτει ή μεταφέρει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τους παρόντες όρους με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του «Lock and roll».

 

 1. Ακυρότητα όρου

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους παρόντες όρους καταστεί άκυρος, ο χρήστης πρέπει να εξακολουθεί να συμμορφώνεται με όλους τους υπόλοιπους όρους. Σε αυτήν την περίπτωση, θα αντικαταστήσουμε αυτό τον όρο, με έγκυρο και δεσμευτικό όρο που θα έχει την ίδια συνέπεια με αυτόν που καταργήθηκε. Ο χρήστης συμφωνεί να συμμορφώνεται με το περιεχόμενο και με τους σκοπούς των παρόντων